Właścicielem sklepu internetowego funkcjonującego na stronie www.tomskor.pl i jednocześnie administratorem danych, jest  Z.P.H.U. TOMSKÓR ul. Leśna 5 46-233 Bąków. W związku z tym, że z korzystaniem z naszego sklepu internetowego wiąże się gromadzenie danych osobowych naszych użytkowników o różnym stopniu szczegółowości, kierując się wymogami obowiązującego prawa, jak też potrzebą poszanowania i ochrony prywatności naszych klientów, oraz innych odwiedzających naszą stronę osób, stworzyliśmy niniejszą politykę prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem, który w przystępny sposób określa zasady gromadzenia danych osobowych, ich modyfikacji, udostępniania i usuwania.

Na stronie naszego sklepu internetowego mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za poszanowanie prywatności i przestrzeganie obowiązującego w tym zakresie prawa, przez administratorów tych stron. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami polityki prywatności obowiązującymi na wskazanych stronach.

 

 

SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH 1. W czasie odwiedzania naszej strony internetowej dane są gromadzone automatycznie, bądź z inicjatywy klientów.

 2. Automatycznie będą gromadzone takie dane, jak numer IP odwiedzającego, numer IP dostawcy internetowego, nazwa domeny, typ przeglądarki, systemu operacyjnego. Dane te są zapisywane w postaci tzw. logów systemowych, lecz są danymi anonimowymi, nie pozwalającymi wprost na identyfikację osoby. Automatycznie są także zapisywane dane o charakterze statystycznym, które pomagają nam lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów i dostosowywać naszą ofertę, jak też zasady korzystania z naszego sklepu, do tych potrzeb. Takimi danymi statystycznymi są np. czas odwiedzin, region lub kraj odwiedzin, rodzaj i przedział cenowy nabywanego asortymentu. Dane te są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację konkretnych osób. Mają wyłącznie znaczenie statystyczne i w takim tylko celu są gromadzone.

 

 1. W przypadku rejestracji konta na naszej stronie internetowej, dokonywania zakupów przy wykorzystaniu takiego konta, bądź też dokonywania zakupów jednorazowo bez rejestracji, gromadzone są dane osobowe klientów, które służą wyłącznie do identyfikacji zamówienia, jego rejestracji, realizacji i dostawy.

 2. Gdy klient nie ma zarejestrowanego konta na naszej stronie internetowej, złożenie zamówienia wymaga podania następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu (ulicy i numeru, miejscowości i kodu pocztowego), adresu e-mailowego oraz numeru telefonu do kontaktu. W przypadku gdy zakupu dokonuje przedsiębiorca dodatkowo dla potrzeb wystawienia faktury wymagamy podania firmy (nazwy przedsiębiorcy) i numeru NIP.

 3. Analogiczne zasady obowiązują przy składaniu reklamacji dotyczącej zamówionych produktów. Konieczne zatem jest podanie: imienia i nazwiska, adresu (ulicy i numeru, miejscowości, kodu pocztowego), adresu e-mailowego, kontaktowego numeru telefonu.

 

SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA I UDOSTĘPNIANIA GROMADZONYCH DANYCH

 1. Jak wskazano powyżej, gromadzone dane osobowe są wykorzystywane albo dla celów statystycznych, służących dostosowywaniu i poprawianiu naszej oferty i są wówczas całkowicie anonimowe, bądź też służą realizacji złożonego zamówienia. W przypadku dokonywania zakupów naszych produktów, podawane nam dane osobowe służą do prawidłowego wykonania umowy, zgodnie ze złożonym zamówieniem, a więc do przesłania zamówionych produktów do właściwego klienta. Imię i nazwisko kupującego, jego adres oraz telefon do kontaktu są podawane firmie kurierskiej, co jest niezbędne do dostarczenia produktów.

 2. W przypadku wyboru przez klienta płatności za pośrednictwem systemu PAYU, dane osobowe klienta w niezbędnym do realizacji umowy zakresie, zostaną przekazane do właściciela takiego systemu płatności.

 3. Dane osobowe klientów nie są przekazywane jakimkolwiek osobom trzecim. Mają do nich dostęp jedynie upoważnione przez nas osoby, takie jak pracownicy bezpośrednio realizujący zamówienia i wystawiający faktury.

 

 1. Stosownie do obowiązujących przepisów prawa, jako administrator danych osobowych możemy być zobowiązani do udostępnienia danych osobowych klientów upoważnionym organom, takim jak sądy, policja czy prokuratura. Krąg podmiotów uprawnionych do uzyskania danych i zasady ich udostępnienia określa przede wszystkim ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). 1. Klienci, którzy posiadają zarejestrowane na naszej stronie konto, mogą po zalogowaniu dowolnie zmieniać lub poprawiać swoje dane, a nawet je usunąć poprzez wyrejestrowanie konta.

W przypadku konieczności zmiany, modyfikacji lub usuwania danych osobowych, w tym przede wszystkim identyfikujących osobę, można zwrócić się do nas pod adresem mailowym sklep@tomskor.pl ze wskazaniem zakresu zmiany. Zastrzegamy sobie możliwość odmowy usunięcia danych, jednakże tylko w przypadku naruszenia przez klienta obowiązującego prawa lub w przypadku konieczności dochodzenia od niego roszczeń.

 

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 1. Właściciel (administrator) strony internetowej www.tomskor.pl zastrzega sobie możliwość zmiany obowiązującej „Polityki Prywatności”, co może wynikać ze zmian obowiązującego prawa, bądź potrzeby dostosowania tej polityki do zmian, rozszerzenia naszej oferty. Wszelkie zmiany będą podawane z odpowiednim komunikatem, podaniem daty zmiany, oraz odpowiednim wyróżnieniem (pogrubieniem) zmienionych zapisów przez czas 14 dni.

 2. W przypadku konieczności udzielenia dodatkowych informacji na temat zasad stosowanej przez nas polityki prywatności, prosimy o kontakt mailowy pod adresem sklep@tomskor.pl

 3. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 07.08.2017 do dnia 25.05.2018.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

 • Zarejestruj się

Rejestracja nowego konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się z Lub Zresetuj hasło